www88ququcom

www88ququcom

此节所言之证,乃少阳病之偏于热者也。愚治寒温之证,于阳明肠实大便燥结者,恒投以大剂白虎汤,或白虎加人参汤,往往大便得通而愈,且无下后不解之虞。

爰审定大黄三钱、黄连二钱、生箭三钱。且其收敛下行之力,能使上焦浮游之热因之清肃,而肺为热伤作嗽者,服之可愈。

是知无论何物作粥,皆能留恋肠胃。 此病时服凉药太过,伤其胃中之阳,致胃阳虚损不能运化脾脏之湿,是以痰饮上溢而喜唾,久不了了也。

以脉浮缓、身不疼、但重、无少阴证也。 至于治之之法,有清一代名医多有谓此证不宜发汗者。

有顷,小便复存蓄若干。柴胡所主之寒热,为少阳外感之邪,若伤寒疟疾是也,故宜用柴胡和解之,山萸肉所主之寒热,为厥阴内伤之寒热,若肝脏虚极忽寒忽热,汗出欲脱是也,故宜用山萸肉补敛之。

至下焦气海之形质,原为脂膜及胰子团结而中空,《医林改错》所谓,形如倒提鸡冠花者是也。 遂为疏方∶生石膏一两,玄参、花粉各六钱,连翘、金银花各三钱,甘草二钱,煎汤一大盅,又用羚羊角二钱煎汤半盅,混合,三奉天陈姓女,年六七岁,疹后旬余灼热不退,屡服西药不效。

Leave a Reply